Home » profil » FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag

BiodataRiwayat PendidikanRiwayat PekerjaanKarya Tulis
1. NIP BARU : 19731128 200112 1 001
  NIP LAMA : 150318428
2. Nama Lengkap : FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag.
3. Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan , 28/11/1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Status Kepegawaian : PNS
8. Jenis Kepegawaian : PNS Pusat
9. Pangkat, Gol/Ruang : III/d
10. Jabatan Terakhir : Lektor Kepala/Dekan Mata Kuliah Fiqh, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan
11. Pendidikan Terakhir : S2, IAIN Suka, Tahun 2001
12. Satuan Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
13. Satuan Organisasi : IAIN Padang Sidempuan
No Tingkat Nama Sekolah/PT Fakultas Jurusan Thn Lulus Tempat Penandatangan
1 S1 IAIN     1998    
2 S2 IAIN Sunan Kali Jaga     2001  
No Jabatan TMT Gol/Rua Gaji Pokok Surat Keputusan
1 Tenaga Pengajar STAIN Padang Sidempuan 01/12/2001    
2 Assisten Ahli pada STAIN Padang Sidempuan 01/10/2004 III/b ST.17/F/Kp.07.6/772/2003
3 Assisten Ahli pada Jurusan Syariah STAIN Padang Sidempuan 01/04/2005 III/c ST.17.1/Kp.07.1/122/2005
4 Lektor pada Jurusan Dakwah STAIN Padang Sidempuan 01/10/2005 III/c ST.17.1/B.3b/Kp.07.6/897/2005
5 Lektor/Kepala Unit Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Padang Sidempuan, Sumatera Utara 11/08/2006 III/c 77 Tahun 2006
6 Lektor Kepala/Kepala Unit Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Padang Sidempuan, Sumatera Utara 01/01/2014 III/d B.II/3/00133
7 Lektor Kepala/Dekan Mata Kuliah Fiqh, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan 22/01/2014 III/d In.15/II.B.2/KP.07.6/9/2014


Leave a comment

Your email address will not be published.

*