Home » Jadwal Kuliah Hukum Tata Negara Semester Ganjil 2015/2016

Jadwal Kuliah Hukum Tata Negara Semester Ganjil 2015/2016

SEMESTER III /HTN – 1 / SIANG

Download  disini

HARI JAM KODE MK MATAKULIAH SKS SKS
SENIN 13.30 – 15.10 HTNKU311 Qawaidh Fiqhiyah Nur Sania, M. H.I 2
15.10 – 16.50 HTNKU310 Fiqh Jinayah Zul Anwar Ajim Harahap, MA 2
SELASA 13.30 – 15.10 INKD313 Sejarah Peradaban Islam Dr. Mahmuddin Siregar, MA 2
15.10 – 16.50 HTNKU314 Hukum Administrasi Negara Mardona Siregar, SH., M.H. 2
RABU 13.30 – 15.10 INKD311 Bahasa Araba Hasir Budiman, M.Sh 2
15.10 – 16.50 HTNKP303 Praktek Ibadah Sawaluddin Siregar, MA 2
KAMIS 13.30 – 15.10 HTNKU313 Fiqh Siyasah Agustina Damanik, S.Sos., MA 4
15.10 – 16.50 INKD312 Bahasa Inggris Siti Muetia Sari, S.Pd., M.Hum 2
JUMAT 13.30 – 15.10 INKD310 Metode Studi Islam Puji Kurniawan, MA.Hk 2
15.10 – 16.50 HTNKU312 Fiqh Munakahat Ikhwanuddin Harahap, M.Ag 2
SABTU 13.30 – 15.10 HTNKU313 Fiqh Siyasah Agustina Damanik, S.Sos., MA 4
NON KRS FASIH English Corner Sri Minda, M.Hum
NON KRS FASIH Arabic Club Hasir Budiman, M.Sh

 

SEMESTER III/HTN – 2 / SIANG

HARI JAM KODE MK MATAKULIAH SKS
SENIN 13.30 – 15.10 HTNKU313 Fiqh Siyasah Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (4)
15.10 – 16.50 HTNKU311 Qawaidh Fiqhiyah Nur Sania, M. H.I 2
SELASA 13.30 – 15.10 HTNKU310 Fiqh Jinayah Zul Anwar Ajim Harahap, MA 2
15.10 – 16.50 INKD313 Sejarah Peradaban Islam Dr. Mahmuddin Siregar, MA 2
RABU 13.30 – 15.10 HTNKU313 Fiqh Siyasah Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (4)
15.10 – 16.50 HTNKU314 Hukum Administrasi Negara Mardona Siregar, SH., M.H. 2
KAMIS INKD311 Bahasa Arab Hasir Budiman, M.Sh 2
15.10 – 16.50 HTNKP303 Praktek Ibadah Sawaluddin Siregar, MA 2
JUMAT 13.30 – 15.10 INKD312 Bahasa Inggris Siti Muetia Sari, S.Pd., M.Hum 2
15.10 – 16.50 INKD310 Metode Studi Islam Puji Kurniawan, MA.Hk 2
SABTU 13.30 – 15.10 HTNKU312 Fiqh Munakahat Abdul Mujib, SHI., MSI 2
NON KRS FASIH English Corner Sri Minda, M.Hum
NON KRS FASIH Arabic Club Hasir Budiman, M.Sh