Home » profil » Nur Azizah, S.Ag

Nur Azizah, S.Ag

BiodataRiwayat PendidikanRiwayat PekerjaanKarya Tulis
NIP BARU : 19730802 199803 2 002
NIP LAMA : 150287559
Nama Lengkap : Nur azizah, s.ag.
Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang , 02/08/1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Status Kepegawaian : PNS
Jenis Kepegawaian : PNS Pusat
Pangkat, Gol/Ruang : III/c
Jabatan Terakhir : Lektor/Ketua Mata Kuliah Fiqhi Mawaris, pada Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan
Pendidikan Terakhir : S1, IAIN, Tahun 1997
Satuan Kerja : Jurusan Akhwal Syakhsiyah
Satuan Organisasi : IAIN Padang Sidempuan
No Tingkat Nama Sekolah/PT Fakultas Jurusan Thn Lulus Tempat Penandatangan
1 SD Inpres 064992     1985 Medan Tairan M
2 SD MTSN     1988 Medan Suangkupon S
3 SD MAS     1991 Medan Musa
4 S1 IAIN Fak. Syari’ah   1997 Medan Amin Husein
No Jabatan TMT Gol/Rua Gaji Pokok Surat Keputusan
1 Assisten Ahli pada STAIN Padang Sidempuan 01/03/1998 III/a  
2 Assisten Ahli pada Jurusan Tarbiyah STAIN Padang Sidempuan 01/04/2005 III/b  
3 Lektor Fiqih Mawaris Jurusan Syariah STAIN Padang Sidempuan, Sumatera Utara 01/04/2008 III/c Sti.14.1/B.1/KP.003/55/2008
4 Lektor/Ketua Mata Kuliah Fiqhi Mawaris, pada Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan 30/01/2014 III/c In.19/B.2a/KP.07.6/35/2014


Leave a comment

Your email address will not be published.

*